Verhuur voorwaarden

Verhuurvoorwaarden 2021 Maziana Bruidsmode:

Θ         1. Eigendom

 1. De gehuurde artikelen zijn eigendom van Maziana Bruidsmode.
 2. De huurster dient netjes en de normale voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van de bij ons gehuurde artikelen.
 3. De huurster blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gehuurde artikelen, tevens als deze door iemand anders wordt opgehaald.
 4. De huurster verplicht zich de kleding en/of artikelen niet voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de gehuurde artikelen door te verhuren, uit te lenen of te verkopen aan derden.

 

Θ        2.  Reserveren

 1. Reserveren van ons verhuuraanbod kan uitsluitend na aanbetaling van een reserveringsbedrag van minimaal €150,00 tot €250 afhankelijk van de jurk.
 2. Ophalen en retourneren van de gehuurde artikelen gebeurt uitsluitend op basis van een afspraak.
 3. Voor een pasafspraak wordt maximaal 90 minuten gereserveerd, waarbij uw gevolg uit maximaal 3 (drie) personen mag bestaan.

 

Θ        3.  Huurprijs

 1. Bij al ons huuraanbod geldt een huurprijs, inclusief 21 % B.T.W. en exclusief eventuele korting.
 2. Bij normaal gebruik is reinigen bij de prijs inbegrepen. De gehuurde artikelen mogen niet gewassen worden door de huurster.
 3. De huurster dient het rest huurbedrag en borg contant te voldoen, aanbetaling mag wel per bank.

 

Θ        4.  Annuleren

 1. Bij annulering is het niet mogelijk om de aanbetaling terug te krijgen, wel is het mogelijk een nieuwe datum door te geven bij verschuiving van de trouwdatum met behoud van de aanbetaling.

 

Θ         5. Waarborg

 1. Voor al ons verhuuraanbod, dient de huurster tevens een waarborg achter te laten. Afhankelijk van de gehuurde trouwjurk, maar altijd minimaal € 200. Indien onvolledig (denk aan vergeten kroon/hoepel/sluier/hoes etc. word (een gedeelte van) de borg ingehouden tot de spullen terug ingeleverd worden.

 

Θ         6. Legitimatie

 1. Bij het ophalen van de gehuurde artikelen dient de huurster zich te kunnen legitimeren, middels een afschrift van haar recente adresgegevens en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)

 

Θ        7.  Ophalen gehuurde artikelen

 1. Wanneer de gehuurde artikelen worden opgehaald, controleert Maziana Bruidsmode met de huurster of alles compleet en in de juiste staat is.
 2. Op deze dag wordt het resterende huurbedrag betaald, waarborg achtergelaten en een kopie van het legitimatiebewijs overlegd.

 

Θ        8. Retour gehuurde artikelen

 1. Wanneer de gehuurde artikelen worden teruggebracht controleert Maziana Bruidsmode met de huurster of alles compleet en in de juiste staat is.
 2. De borg wordt terugbetaald mits alle geleverde artikelen volledig en in goede staat zijn ontvangen.

 

Θ        9. Huurperiode

 1. De huurster kan het gehuurde artikel 1a 2 dagen voor gebruik ophalen en binnen 1 a 2 dagen na gebruik moet het gehuurde retour worden gebracht. Dit word vooraf bepaald door Maziana Bruidsmode
 2. Bij retourneren de afgesproken tijd worden kosten in rekening gebracht. Deze zijn per dag 25% van het originele huurbedrag.
 3. Indien er gereserveerd is en de kleding wordt niet opgehaald, wordt het overeengekomen huurbedrag volledig doorberekend.

 

Θ         10. Aansprakelijkheid

 1. De huurster stelt zich volledig aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van de bij ons gehuurde artikelen.
 2. Maziana Bruidsmode is niet aansprakelijk voor schade/letsel ontstaan tijdens het dragen van kleding en/of accessoires, die bij ons zijn gehuurd.
 3. Bij beschadiging of zware verontreiniging van de artikelen (bijvoorbeeld door Rookfakkels/hennavlekken/ olie/ teer/ etenswaren/ make-up) zijn de extra kosten van reparatie, reiniging of eventuele vervanging voor rekening van de huurster. Let op; (kiezel)steetjes, takken, zand en dergelijke dienen door de huurder zelf uit de jurk gehaald worden anders worden hiervoor extra kosten berekend a €50 (welke op de borg worden ingehouden)
 4. Het borgbedrag en eventuele bijkomende kosten worden dan ingehouden op de borgstelling of in rekening gebracht, afhankelijk van de ernst van de situatie.
 5. Bij onherstelbare schade van het gehuurde artikel, dient de huurster het artikel over te nemen. De restwaarde (verkoopwaarde – borgbedrag) moet terstond betaald worden, waardoor het gehuurde eigendom wordt van de huurster. De huurster kan de schade al dan niet declareren bij haar verzekeringsmaatschappij.
 6. De gehuurde artikelen vertegenwoordigen samen een aanzienlijk bedrag. Indien gehuurde artikelen om de een of andere manier, zonder overleg, niet binnen 7 (7) dagen zijn teruggebracht, dan zal voor de huursom en misgelopen huurinkomsten (standaard € 750,00) over die periode, de opdracht uithanden gegeven worden aan een incassobureau. Maziana Bruidsmode zal tevens aangifte doen van ontvreemding bij de politie.

 

Θ               11. Recht

 1. a) Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.